Продукти Pest-Stop

1 - 8 от 8
Комбиниран ултразвуков и електромагнитен апарат Pest Stop 370 Комбиниран ултразвуков апарат
M065996
Ултразвуков електронен апарат "Pest Stop 90" Ултразвуков електронен апарат
M065995
Плашило сокол против гризачи и птици Плашило сокол
M065164
Птицегон за прогонване на Врабчета, Косове, Пчелояди, Врани и др Електронен уред работещ на батерии покриващ до 4 декара
M040176
Комбиниран апарат Pest stop 230 за прогонване на вредители 2 бр. Апарат за прогонване на вредители
M066706
Електронен уред за прогонване на кучета и котки Електронен уред за прогонване
M065165
Уред против къртици 650 КВ.М Соларен уред против къртици и сляпо куче, без зареждане 25 дни
M065163
1 - 8 от 8