Магазин Pilana

1 2 3
1 - 24 от 59
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5390 DHZ N HP Нискошумен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061659
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5390 DHZ HP Нискошумен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061658
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5390 DHZ Нискошумен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061657
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5398 WZ L HP Нискошумен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061656
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5397 TFZ L HP+ Трион със запоени твърдосплавни пластини
M061655
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5391 WZ 1 Трион със запоени твърдосплавни пластини
M061654
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5393.1 WZ Трион със запоени твърдосплавни пластини
M061653
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5387-13 TFZ N Нискошумен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061652
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5387-13 TFZ Нискошумен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061650
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5387-11 TFZ Нискошумен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061648
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5350 FZ - L Циркулярен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061646
Циркулярен трион за масивна дървесина PIlana 22 5333.1 FZ Циркулярен трион със запоени твърдосплавни пластини
M061644
Циркулярен трион за многодискови машини Pilana 94.1 WZ-STROJCAD Циркулярен диск със ЗПТ за рабичване на масивна дървесина
M025378
Циркулярен трион за многодискови машини Pilana 94.1 FZ-WEP Циркулярен диск със ЗПТ за рабичване на масивна дървесина
M025377
Циркулярен трион за многодискови машини Pilana 94.1 FZ-STROJCAD Циркулярен диск със ЗПТ за рабичване на масивна дървесина
M025371
Циркулярен трион за нежелезни метали и пласт. Pilana 87-11 TFZ N Нискошумен циркулярен диск със запоени твърдосплавни пластини
M025367
Циркулярен трион за нежелезни метали и пласт. Pilana 87-13 TFZ N Нискошумен циркулярен диск със запоени твърдосплавни пластини
M025366
Циркулярен трион за строителни материали Pilana 22 5388 TZ Циркулярен трион със запоени твърдосплавни пластини
M025365
Циркулярен трион за строителни материали Pilana 5388 WZ-DRY CUT Циркулярен трион със запоени твърдосплавни пластини
M025358
Циркулярен трион за ръчни електрически машини Pilana 5391 TFZ L Циркулярен трион със запоени твърдосплавни пластини
M025354
Циркулярен трион за ръчни електрически машини Pilana 22 5391 WZ Циркулярен трион със запоени твърдосплавни пластини
M025353
Лъкатушеща глава Pilana 22 5748 Глава за лъкатушещ циркуляр
M025352
Канален циркулярен трион със ЗТП Pilana 22 5396 WZ Циркулярен диск за канали в масивна дървесина, ПДЧ и пластмаси
M025349
Канален циркулярен трион със ЗТП Pilana 22 5392 FZ Циркулярен диск за канали в масивна дървесина, ПДЧ и пластмаси
M025343
1 2 3
1 - 24 от 59