Телефон 0879 20 20 12 / 0879 20 27 02

Speedrite - Цени - Продажби

 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект „Триумф”

  Електропастир  комплект „Триумф”за терен без достъп до захранване. Коплекта е предвиден за заграждане на 60 декара (1000 м ) на крави, телета, бикове, и коне и до 25 декара ( 650 м ) за всички видове селскотопански животни и за диви прасета. Само за млечни крави до 150 декара ( 1600 м ) на един ред. За заграждането на различните животни изолаторите се монтират на височина от нивото на земята както следва:

  • За крави,бикове и телета - 45 см и 90 см. Или 75 см за крави на един ред.
  • За овце и кози- 30 см, 50 см и 80 см.
  • За коне високи породи- 60 см и 120 см.
  • За понита - 40-45 см и 90-100 см в зависимост от ръста.
  • За големи прасета (и диви)- 20 см, 45 см и 75 см.
  • За големи прасета заедно с малки прасенца -15 см,30 см,60 см и 75 см.

   

  Технически характеристики:

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването.
  • Букса (-) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1.5 W да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.

   

  Електропастирът комплект "Триумф" е подходящ за ограждане на големи животни като коне, крави, големи прасета и други.

   

  Комплектът съдържа:

   

  • Енергизатор „СПИЙДРАЙТ 1000.
  • Оградно въже - 2000 м.
  • Изолатори за дървени колчета—300 бр.
  • Пружинна врата 8м- 2 бр.
  • Кабел с високоволтова (20 000 Вт) изолация. – 25 м.
  • Съединителни скоби за въже – 20 бр.
  • Скоби за заземяване - 3 бр.
  • Предупредителни табели -1 бр.
  • Инструкция за безопасност.
  • Светлинен тестер за напрежение- 1 бр.

   

  Указания за монтаж:

  • Пригответе дървени колчета на които да се поставят изолаторите. Дължината на колчетата да бъде най-малко 165 см за заграждане на коне и 140 см за всички други животни.
  • Забийте колчетата през разстояние от 6 до 7метра. В местата където оградата прави завой и където ще бъде входа коловете трябва да бъдат по-здрави (по-добре укрепени) за да издържат на изпъването на оградното въже и на опъна на пружинните врати. ЗАБЕЛЕЖКА: широчината на входа да бъде най-много до 7,5 метра.
  • За заземяване препоръчваме да се използват поцинковани тръби или пръти от неръждаема стомана с дебелина ½ или ¾ цола и дължина 1,5-2 м.Тръбите (прътите) се забиват на разстояние 3 метра един от друг и се свързват с проводник с помощта на скобите за заземяване. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако терена не позволява дълбоко забиване поради много тънка почва може тръбите (прътите) да се заровят хоризонтално на най-дълбоката възможна дълбочина и да се навлажняват редовно.
  • Да не се прекарва кабел от електрическата ограда над проводници от електрическата мрежа или други кабели.

   

  • Поставете предупредителни табели на ясно видимо място.

   

  • Не преминавайте под електрифицираните проводници.При нужда използвайте направените за тази цел специални врати.

   

  • Помнете ,че невнимателната работа с електрическата ограда създава риск от удар от електрически ток .  • Продукт №: BF-UNI1000TF03
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  899.00 лв.------ 880.00лв.
 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект „СТАРТ”

  Електропастир  комплект „СТАРТ” за терен без достъп до захранване. Захранването става чрез батерии тип D(R20) - 4 бр х 1,5Вт или с външен акумулатор с дълбок цикъл на раззряд за 6Вт, 9Вт или 12Вт. За монтирането му са необходими дървени колчета с определена дължина и височина, които зависят както от вида на огражданите животни, така и от площта на мястото. С този комплект могат да се заграждат до 10 декара ( 400 м ), крави, коне на един ред или 2,5 декара ( 200 м ), крави, телета, големи питомни прасета и коне, с два реда проводници.

   

  Технически характеристики:

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването. 4.Корпус на уреда.
  • Букса (-) за външен акумулатор 8.Букса (+) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1,5в да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.

   

  Електропастирът комплект "СТАРТ" работи с 4 броя батерии тип R20 или с външни акумулатори за напрежение 6Вт, 9Вт и 12Вт.

   

  Комплектът съдържа:

   

  • Енергизатор „SPEEDRITE AN-90
  • Оградно въже – 400 метра.
  • Изолатори за дървени колчета—100 бр.
  • Пружинна врата –1 бр
  • Конектори за въже –10 бр.
  • Предупредителни табели—1 бр.
  • Скоба за заземяване - 1 бр
  • Инструкция за безопасност.


  439.98 лв.------ 412.00лв.
 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект Премиер

  Електропастирният комплект “Премиер” е предвиден за заграждане  до 250 дка (2000 м)  на 2 реда  за крави, телета, бикове и коне и до 115 дка ( 1350 м) за всички видове селскостопански животни и за диви прасета. Само за млечни крави до 1000 дка ( 4000 м) на един ред.

   

  • Пригответе дървени колчета на които да се поставят изолаторите. Дължината на колчетата да бъде най-малко 165 см за заграждане на коне и 140 см за всички други животни.
  • За различните животни изолаторите се монтират на височина от нивото на земята както следва:
  • За крави,бикове и телета -  45 см и 90 см. Или 75 см за крави на един ред.
  • За овце и кози-  30 см, 50 см и 80 см.
  • За коне високи породи- 60 см и 120 см.
  • За понита -  40-45 см и 90-100 см в зависимост от ръста.
  • За големи прасета (и диви)- 20 см, 45 см и 75 см.
  • За големи прасета заедно с малки прасенца -15 см,30 см,60 см и 75 см.

   

   Техническа характеристика:

   

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването.
  • Букса (-) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1.5 W да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.   


  Комплекта съдържа:

   

  • Енергизатор „СПИЙДРАЙТ 3000.
  • Оградно въже -   4000 м.
  • Изолатори за дървени колчета—500 бр.
  • Пружинна врата 8м-    4 бр.
  • Кабел с високоволтова (20 000 Вт) изолация. – 50 м.
  • Съединителни скоби за въже – 30 бр.
  • Скоби за заземяване  - 4 бр.
  • Предупредителни табели -2 бр.
  • Инструкция за безопасност.
  • Светлинен тестер за напрежение- 1 бр.

   


  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  1599.00 лв.------ 1 520.00лв.
 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект „Прогрес”

  Електропастир  комплект „Прогрес” за терен без достъп до захранване. Комплекта е предвиден за заграждането до 20 декара ( 600 м ) на два реда за коне, крави, телета , бикове и големи питомни прасетаи до 10 декара ( 400 м ) на 4 реда за всички видове селскотопански животни. Само за млечни крави до 60 декара ( 1000 м ) на един ред. За заграждането на различните животни изолаторите се монтират на височина от нивото на земята както следва:

  • А. Крави,телета и бикове- 45-50 см и 90-100 см или 75см на един ред.
  • Б. Овце и кози – 30 см, 50-55см и 80-90 см.
  • В. Големи питомни прасета без малки прасенца - 20 см, 45 см и 75 см.
  • Г. Питомни прасета заедно с малки прасенца- 15 см, 30 см, 60 см и 85 см.
  • Д. Коне от високите породи - 60 см и 120 см.
  • Е. Понита- 40-45 см и 90-100 см.

   

  Технически характеристики:

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването.
  • Букса (-) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1.5 W да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.

   

  Електропастирът комплект "Прогрес" е подходящ за ограждане на големи животни като крави, телета, големи питомни прасета и т.н..

   

  Комплектът съдържа:

   

  • Енергизатор униджайзер” СПИЙДРАЙТ 500”.
  • Оградно въже -1200 метра
  • Изолатори за дървени колчета -200 бр.
  • Пружинна врата – 2 бр.
  • Кабел с високоволтова (20 000 волта) -25 метра
  • Съединителни скоби за оградно въже—10 бр.
  • Скоби за заземяване – 2 бр.
  • Предупредителни табели -1 бр.

   

  Указания за монтаж:

   

  • Забийте коловете през разстояние 5-6 метра.Където оградата прави завой(ъгъл) и при мястото за монтаж на вратата коловете трябва да са по-стабилни за да издържат на изпъването на оградните проводници и опъна на пружините на вратите. ЗАБЕЛЕЖКА: широчина на вратата до 7,5 м.
  • За заземяване препоръчваме да се използват 2 бр. поцинковани тръби или пръти от неръждаема стомана с дебелина 1/2 или 3/4 цола и дължина 2 метра.Тръбите (прътите) се забиват на разстояние 3 м един от друг и се свързват със заземяващ кабел с помощта на скобите за заземяване.


  680.00 лв.------ 669.00лв.