Телефон 0879 20 20 12 / 0879 20 20 13
Всички марки...

Speedrite - Цени - Продажби

 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект „Триумф”

  Електропастир  комплект „Триумф”за терен без достъп до захранване. Коплекта е предвиден за заграждане на 60 декара (1000 м ) на крави, телета, бикове, и коне и до 25 декара ( 650 м ) за всички видове селскотопански животни и за диви прасета. Само за млечни крави до 150 декара ( 1600 м ) на един ред. За заграждането на различните животни изолаторите се монтират на височина от нивото на земята както следва:

  • За крави,бикове и телета - 45 см и 90 см. Или 75 см за крави на един ред.
  • За овце и кози- 30 см, 50 см и 80 см.
  • За коне високи породи- 60 см и 120 см.
  • За понита - 40-45 см и 90-100 см в зависимост от ръста.
  • За големи прасета (и диви)- 20 см, 45 см и 75 см.
  • За големи прасета заедно с малки прасенца -15 см,30 см,60 см и 75 см.

   

  Технически характеристики:

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването.
  • Букса (-) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1.5 W да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.

   

  Електропастирът комплект "Триумф" е подходящ за ограждане на големи животни като коне, крави, големи прасета и други.

   

  Комплектът съдържа:

   

  • Енергизатор „СПИЙДРАЙТ 1000.
  • Оградно въже - 2000 м.
  • Изолатори за дървени колчета—300 бр.
  • Пружинна врата 8м- 2 бр.
  • Кабел с високоволтова (20 000 Вт) изолация. – 25 м.
  • Съединителни скоби за въже – 20 бр.
  • Скоби за заземяване - 3 бр.
  • Предупредителни табели -1 бр.
  • Инструкция за безопасност.
  • Светлинен тестер за напрежение- 1 бр.

   

  Указания за монтаж:

  • Пригответе дървени колчета на които да се поставят изолаторите. Дължината на колчетата да бъде най-малко 165 см за заграждане на коне и 140 см за всички други животни.
  • Забийте колчетата през разстояние от 6 до 7метра. В местата където оградата прави завой и където ще бъде входа коловете трябва да бъдат по-здрави (по-добре укрепени) за да издържат на изпъването на оградното въже и на опъна на пружинните врати. ЗАБЕЛЕЖКА: широчината на входа да бъде най-много до 7,5 метра.
  • За заземяване препоръчваме да се използват поцинковани тръби или пръти от неръждаема стомана с дебелина ½ или ¾ цола и дължина 1,5-2 м.Тръбите (прътите) се забиват на разстояние 3 метра един от друг и се свързват с проводник с помощта на скобите за заземяване. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако терена не позволява дълбоко забиване поради много тънка почва може тръбите (прътите) да се заровят хоризонтално на най-дълбоката възможна дълбочина и да се навлажняват редовно.
  • Да не се прекарва кабел от електрическата ограда над проводници от електрическата мрежа или други кабели.

   

  • Поставете предупредителни табели на ясно видимо място.

   

  • Не преминавайте под електрифицираните проводници.При нужда използвайте направените за тази цел специални врати.

   

  • Помнете ,че невнимателната работа с електрическата ограда създава риск от удар от електрически ток .  • Продукт №: BF-UNI1000TF03
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  899.00 лв.------ 854.10лв.
 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект „СТАРТ”

  Електропастир  комплект „СТАРТ” за терен без достъп до захранване. Захранването става чрез батерии тип D(R20) - 4 бр х 1,5Вт или с външен акумулатор с дълбок цикъл на раззряд за 6Вт, 9Вт или 12Вт. За монтирането му са необходими дървени колчета с определена дължина и височина, които зависят както от вида на огражданите животни, така и от площта на мястото. С този комплект могат да се заграждат до 10 декара ( 400 м ), крави, коне на един ред или 2,5 декара ( 200 м ), крави, телета, големи питомни прасета и коне, с два реда проводници.

   

  Технически характеристики:

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването. 4.Корпус на уреда.
  • Букса (-) за външен акумулатор 8.Букса (+) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1,5в да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.

   

  Електропастирът комплект "СТАРТ" работи с 4 броя батерии тип R20 или с външни акумулатори за напрежение 6Вт, 9Вт и 12Вт.

   

  Комплектът съдържа:

   

  • Енергизатор „SPEEDRITE AN-90
  • Оградно въже – 400 метра.
  • Изолатори за дървени колчета—100 бр.
  • Пружинна врата –1 бр
  • Конектори за въже –10 бр.
  • Предупредителни табели—1 бр.
  • Скоба за заземяване - 1 бр
  • Инструкция за безопасност.


  439.98 лв.------ 418.00лв.
 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект Премиер

  Електропастирният комплект “Премиер” е предвиден за заграждане  до 250 дка (2000 м)  на 2 реда  за крави, телета, бикове и коне и до 115 дка ( 1350 м) за всички видове селскостопански животни и за диви прасета. Само за млечни крави до 1000 дка ( 4000 м) на един ред.

   

  • Пригответе дървени колчета на които да се поставят изолаторите. Дължината на колчетата да бъде най-малко 165 см за заграждане на коне и 140 см за всички други животни.
  • За различните животни изолаторите се монтират на височина от нивото на земята както следва:
  • За крави,бикове и телета -  45 см и 90 см. Или 75 см за крави на един ред.
  • За овце и кози-  30 см, 50 см и 80 см.
  • За коне високи породи- 60 см и 120 см.
  • За понита -  40-45 см и 90-100 см в зависимост от ръста.
  • За големи прасета (и диви)- 20 см, 45 см и 75 см.
  • За големи прасета заедно с малки прасенца -15 см,30 см,60 см и 75 см.

   

   Техническа характеристика:

   

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването.
  • Букса (-) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1.5 W да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.   


  Комплекта съдържа:

   

  • Енергизатор „СПИЙДРАЙТ 3000.
  • Оградно въже -   4000 м.
  • Изолатори за дървени колчета—500 бр.
  • Пружинна врата 8м-    4 бр.
  • Кабел с високоволтова (20 000 Вт) изолация. – 50 м.
  • Съединителни скоби за въже – 30 бр.
  • Скоби за заземяване  - 4 бр.
  • Предупредителни табели -2 бр.
  • Инструкция за безопасност.
  • Светлинен тестер за напрежение- 1 бр.

   


  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  1599.00 лв.------ 1 519.10лв.
 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект „Прогрес”

  Електропастир  комплект „Прогрес” за терен без достъп до захранване. Комплекта е предвиден за заграждането до 20 декара ( 600 м ) на два реда за коне, крави, телета , бикове и големи питомни прасетаи до 10 декара ( 400 м ) на 4 реда за всички видове селскотопански животни. Само за млечни крави до 60 декара ( 1000 м ) на един ред. За заграждането на различните животни изолаторите се монтират на височина от нивото на земята както следва:

  • А. Крави,телета и бикове- 45-50 см и 90-100 см или 75см на един ред.
  • Б. Овце и кози – 30 см, 50-55см и 80-90 см.
  • В. Големи питомни прасета без малки прасенца - 20 см, 45 см и 75 см.
  • Г. Питомни прасета заедно с малки прасенца- 15 см, 30 см, 60 см и 85 см.
  • Д. Коне от високите породи - 60 см и 120 см.
  • Е. Понита- 40-45 см и 90-100 см.

   

  Технически характеристики:

  • Извод за букса за оградата
  • Щипка-букса за директно закачане към оградата
  • Зелена щипка за заземяването.
  • Букса (-) за външен акумулатор
  • Избор на бърз и бавен импулс или изключване.
  • Светлинен индикатор на импулса.
  • При използване на батерии от 1.5 W да се следи за правилната посока на полюсите и правилната позиция на цялата платка.

   

  Електропастирът комплект "Прогрес" е подходящ за ограждане на големи животни като крави, телета, големи питомни прасета и т.н..

   

  Комплектът съдържа:

   

  • Енергизатор униджайзер” СПИЙДРАЙТ 500”.
  • Оградно въже -1200 метра
  • Изолатори за дървени колчета -200 бр.
  • Пружинна врата – 2 бр.
  • Кабел с високоволтова (20 000 волта) -25 метра
  • Съединителни скоби за оградно въже—10 бр.
  • Скоби за заземяване – 2 бр.
  • Предупредителни табели -1 бр.

   

  Указания за монтаж:

   

  • Забийте коловете през разстояние 5-6 метра.Където оградата прави завой(ъгъл) и при мястото за монтаж на вратата коловете трябва да са по-стабилни за да издържат на изпъването на оградните проводници и опъна на пружините на вратите. ЗАБЕЛЕЖКА: широчина на вратата до 7,5 м.
  • За заземяване препоръчваме да се използват 2 бр. поцинковани тръби или пръти от неръждаема стомана с дебелина 1/2 или 3/4 цола и дължина 2 метра.Тръбите (прътите) се забиват на разстояние 3 м един от друг и се свързват със заземяващ кабел с помощта на скобите за заземяване.


  680.00 лв.------ 646.00лв.
 • x	quicklist-img
  Соларен електропастир Speedrite S 500

  Соларен електропастир Speedrite S 500 e уникален фотоволтаичен електропастир, включващ захранващо устройство с 0,50 J соларен панел и акумулаторна батерия - всичко необходимо веднага да бъде включен в полеви условия. Разполага със система за закрепване, която предлага голяма гъвкавост - лесен за монтаж на стойка или директно бърху оградата. Подходящ за променливи климатични условия. Работи без слънчева светлина до 21 дни. Изключително надежден и производителен енергизатор, дори ако условията на осветление са лоши. Притежава здрав, издържлив, монокристален, 5 V соларен панел, изискващ по-малко часове слънчева светлина за да държи батерията полузаредена или напълно заредена. Панелът е защитен със здрава алуминиева рамка и здрава, устойчива на атмосферни условия и UV лъчи кутия. Енергизаторът отговаря на изискванията на европейска директива № IEC 60335-2-76 за специфичните изисквания за енергетици за електрически огради за селското стопаснтво, за дома и за диви животни.

   

  Техническа характеристика:

   

  • Захранващо устройство с 0,50 J соларен панел
  • Здрав, издържлив, монокристален, 5 V соларен панел, изискващ по-малко часове слънчева светлина за да държи батерията полузаредена или напълно заредена
  • Подходящ за променливи климатични условия
  • Работи без слънчева светлина до 21 дни
  • Панелът е защитен със здрава алуминиева рамка
  • Здрава, устойчива на атмосферни условия и UV лъчи кутия
  • Ниско съпротивление и висока изходна мощност
  • LCD светлинен дисплей
  • Вграден цифров волтметър
  • Дълъг живот на батерията
  • Варираща скорост на импулса, в зависимост от различните условия
  • Светещ сензор за запазване на батерията през нощта
  • Две изходни нива
  • Незадължителни защитни кодове срещу крадци
  • Напълно пригоден за стоманени и дървени стойки
  • Включва презареждаща се вградена батерия 12 А, 7Ah
  • Максимален живот на батерията: 3+ години (7 Ah)
  • Захранва до: 10 км

   

  Соларен електропастир Speedrite S 500 е с отличен дизайн, вградени соларен панел и акумулаторна батерия, подходящ за електрифициране на огради за сезонна паша в отдалечени райони без електрозахранване.


  • Продукт №: S500
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  680.00 лв.------ 646.00лв.
 • x	quicklist-img
  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 500

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 500 е подходящо за всякакъв вид захранване - за ел. мрежа ( 220 V ), 12 V батерия или солар. Захранва до 5 км проводник и доставя 0.5 J енергия към оградата, поддържа високо напрежение и при висока затревеност. Лесно се монтира на стена или на стълб. Индикаторните светлини показват изходното напрежение и състоянието на батерията за бързо идентифициране на всякакви проблеми. Енергизаторът отговаря на изискванията на европейска директива № IEC 60335-2-76 за специфичните изисквания за енергетици за електрически огради за селското стопаснтво, за дома и за диви животни.

   

  Техническа характеристика:

   

  • Доставя 0.5 J енергия (0.7 J запас) към оградата
  • Захранва до 5 км проводник по оградата
  • Подходящо за ел. мрежа ( 220 V ) , 12 V батерия или солар
  • Лесно се монтира на стена или на стълб
  • Индикаторни светлини за изходното напрежение и състоянието на батерията
  • Технология на цикличната вълна за по-чист и по-мощен импулс по оградата
  • Дава надеждно захранване чак до края на оградата
  • Чувствителна на напрежение технология, гарантираща, че напрежението ще се запазва високо
  • Подходящо за контрол на всякакъв тип добитък
  • Поддържа високо напрежение и при висока затревеност

   

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 500 е подходящо за контрол на всякакъв тип добитък.


  • Продукт №: Униджайзер 500
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  249.00 лв.------ 236.60лв.
 • x	quicklist-img
  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 3000

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 3000 е подходящо за всякакъв вид захранване - за ел. мрежа ( 220 V ), 12 V батерия или солар. Захранва до 30 км проводник и доставя 3 J енергия към оградата, поддържа високо напрежение и при висока затревеност. Лесно се монтира на стена или на стълб. Индикаторните светлини показват изходното напрежение и състоянието на батерията за бързо идентифициране на всякакви проблеми. Чрез регулируемата скорост на импулса се подобрява съхранението на батерията. Дневен / нощен сензор позволява да определите „бързо“ или „бавно“ за гъвкав контрол върху животните и съхранение на енергията. Енергизаторът отговаря на изискванията на европейска директива № IEC 60335-2-76 за специфичните изисквания за енергетици за електрически огради за селското стопаснтво, за дома и за диви животни.

   

  Техническа характеристика:

   

  • Доставя 3 J енергия (4.57 J запас) към оградата
  • Захранва до 30 км проводник по оградата
  • Подходящо за ел. мрежа ( 220 V ) , 12 V батерия или солар
  • Лесно се монтира на стена или на стълб
  • Индикаторни светлини за изходното напрежение и състоянието на батерията
  • Регулируема скорост на импулса за подобряване съхранението на батерията
  • Дневен / нощен сензор за гъвкав контрол върху животните и съхранение на енергията
  • Технология на цикличната вълна за по-чист и по-мощен импулс по оградата
  • Дава надеждно захранване чак до края на оградата
  • Чувствителна на напрежение технология, гарантираща, че напрежението ще се запазва високо
  • Подходящо за контрол на всякакъв тип добитък
  • Поддържа високо напрежение и при висока затревеност

   

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 3000 е подходящо за контрол на всякакъв тип добитък.


  • Продукт №: Униджайзер 3000
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  420.00 лв.------ 399.00лв.
 • x	quicklist-img
  Оребрен изолатор за дървен стълб Speedrite пакет 125 бр

  Оребрен изолатор за дървен стълб Speedrite пакет 125 бр има големи дупки за пирони и голям щит, който предпазва от волтова дъга. Лесно се поставя чрез ноктовидното оребрение или чрез скоба. Цената е за пакет, съдържащ 125 броя оребрени изолатори Speedrite.

   

  Техническа характеристика:

   

  • В опаковка по 125 броя
  • Голям щит, който предпазва от волтова дъга (искрене)
  • Лесно се поставя чрез ноктовидното оребрение или чрез скоба
  • Големи дупки за пирони

   

  Оребрен изолатор за дървен стълб Speedrite пакет 125 бр се монтира лесно и бързо.


  • Продукт №: TTF-S10292SP
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  60.00 лв.------ 57.00лв.
 • x	quicklist-img
  Изолатор с двойно предназначение Speedrite пакет 25 бр

  Изолатор с двойно предназначение Speedrite пакет 25 бр е изработен от UV стабилна, удароустойчива пластмаса за дълъг живот и плътен, поцинкован самонарезен винт 6 мм. Има отвор за въже до 6 мм и отвор за лента до 20 мм. Монтира се лесно, без необходимост от предварително пробиване при колчета от твърда дървесина. Цената е за пакет, съдържащ 25 броя изолатори Speedrite.

   

  Техническа характеристика:

   

  • В опаковка по 25 броя
  • Плътен поцинкован самонарезен винт: 6 мм
  • Отвор за въже: до 6 мм
  • Отвор за лента: до 20 мм
  • UV стабилна пластмаса за дълъг живот
  • Удароустойчива пластмасова част

   

  Изолатор с двойно предназначение Speedrite пакет 25 бр е здрав и надежден изолатор за дървени колчета.


  • Продукт №: Insulator HTI 18 blac
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  18.00 лв.------ 17.10лв.
 • x	quicklist-img
  Захранващо устройство на батерии Speedrite AN 90

  Захранващо устройство на батерии Speedrite AN 90 е компактен и практичен портативeн електропастир, идеален за мобилни огради. Захранва до 2 км проводник и доставя 0.12 J енергия към оградата. Монтира се изключително лесно и бързо чрез щипки за директно захващане към оградната тел.


  Техническа характеристика:

   

  • Захранващо устройство с 0.12 J
  • Комплектът AN90 включва:
  • Светлинен пулсиращ индикатор
  • Настройки за бърз и бавен импулс
  • Щипки за директно захващане към оградната тел
  • Вътрешно захранване от 4 х 1,5 V батерии или външно захранване с 12 V батерия
  • Без конверсия при намокряне на батерията
  • Позволява промяна в поставката
  • Максимален живот на батерията: AN90: 40 дена (6 V)
  • Захранва до: 2 км

   

  Захранващо устройство на батерии Speedrite AN 90 е възможно най-надежния портативeн електропастир.


  • Продукт №: AN90
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  215.00 лв.------ 204.30лв.
 • x	quicklist-img
  Пружинна врата за електрическа ограда Speedrite

  Пружинна врата за електрическа ограда Speedrite е лесна за инсталиране. Състои се от високо проводима пружина и напълно изолирана дръжка със защитни прегради и без приплъзване. 

   

  Техническа характеристика:

   

  • Лесна за инсталиране
  • Напълно изолирана дръжка със защитни прегради и без приплъзване


  Пружинна врата за електрическа ограда Speedrite е висококачествен продукт, необходим за изграждане на електрически огради.


  • Продукт №: Spring Gate Kit
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  43.00 лв.------ 40.90лв.
 • x	quicklist-img
  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 15000 i

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 15000 i доставя масивните 15 J енергия (22 J запас) към оградата. Може да се ползва както с дистанционно за контрол от разстояние, което открива аварии по оградата Control Fault Finder, така и без него. Дава надеждно захранване чак до края на оградата. Чувствителна на напрежение технология гарантира, че напрежението ще се запазва високо. Технология на цикличната вълна осигурява по-чист и по-мощен импулс по оградата.

   

  Техническа характеристика:

   

  • Доставя масивните 15 J енергия (22 J запас) към оградата
  • Подходящо за ползване с дистанционно за контрол от разстояние, което открива аварии по оградата Control Fault Finder
  • Подходящо за ползване без дистанционно за контрол от разстояние, което открива аварии по оградата Control Fault Finder 
  • Технология на цикличната вълна за по-чист и по-мощен импулс по оградата
  • Дава надеждно захранване чак до края на оградата
  • Чувствителна на напрежение технология, гарантираща, че напрежението ще се запазва високо
  • Терминал за ниско напрежение
  • Големи терминали
  • Подходящо за контрол на всякакъв тип добитък
  • Би-полярна технология

   

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 15000 i е подходящо за контрол на всякакъв тип добитък.


  • Продукт №: 15000 i
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  1380.00 лв.------ 1 311.00лв.
 • x	quicklist-img
  Електропастир комплект Speedrite „СТАРТ” с оградна лента

  Електропастир комплект Speedrite „СТАРТ” с оградна лента е предвиден за подвижни преместваеми електрически огради за терени без достъп до захранване с 220 волта електричество или за постоянни малки огради около обори и места за пренощуване на животните. С този комплект могат да се заграждат до 2,5 дка (200 м) крави, телета, големи питомни прасета и коне с два реда електрифицирани проводници и 10 дка (400м) за крави на един ред.

   

  Техническа характеристика:

   

  • Съдържание на комплекта:
  • Енергизатор SPEEDRITE AN-90
  • Оградна лента– 400 метра
  • Изолатори за дървени колчета- 100 бр
  • Пружинна врата 8 метра –1 бр
  • Конектори за въже –10 бр
  • Предупредителни табели—1 бр
  • Инструкция за безопасност

   

  Електропастир комплект Speedrite „СТАРТ” с оградна лента работи с 4 броя 1,5 V батерии или с външно захранване с 12 V батерия.


  • Продукт №: BF-AN90ST01
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  420.00 лв.------ 399.00лв.
 • x	quicklist-img
  Усилен изолатор Speedrite пакет 50 бр

  Усилен изолатор Speedrite пакет 50 бр е изработен от UV стабилна, удароустойчива пластмаса за дълъг живот и плътен, поцинкован самонарезен винт 6 мм. Има отвор за въже до 6 мм. Монтира се лесно, без необходимост от предварително пробиване при колчета от твърда дървесина. Цената е за пакет, съдържащ 50 броя усилени изолатори Speedrite.

   

  Техническа характеристика:

   

  • В опаковка по 50 броя
  • Плътен поцинкован самонарезен винт: 6 мм
  • Отвор за въже: до 6 мм
  • UV стабилна пластмаса за дълъг живот
  • Удароустойчива пластмасова част

   

  Усилен изолатор Speedrite пакет 50 бр е здрав и надежден изолатор за дървени колчета.


  • Продукт №: THP-HTI06
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  24.00 лв.------ 22.80лв.
 • x	quicklist-img
  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 1000

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 1000 е подходящо за всякакъв вид захранване - за ел. мрежа ( 220 V ), 12 V батерия или солар. Захранва до 10 км проводник и доставя 1 J енергия към оградата, поддържа високо напрежение и при висока затревеност. Лесно се монтира на стена или на стълб. Индикаторните светлини показват изходното напрежение и състоянието на батерията за бързо идентифициране на всякакви проблеми. Чрез регулируемата скорост на импулса се подобрява съхранението на батерията. Дневен / нощен сензор позволява да определите „бързо“ или „бавно“ за гъвкав контрол върху животните и съхранение на енергията. Енергизаторът отговаря на изискванията на европейска директива № IEC 60335-2-76 за специфичните изисквания за енергетици за електрически огради за селското стопаснтво, за дома и за диви животни.

   

  Техническа характеристика:

   

  • Доставя 1 J енергия (1.4 J запас) към оградата
  • Захранва до 10 км проводник по оградата
  • Подходящо за ел. мрежа ( 220 V ) , 12 V батерия или солар
  • Лесно се монтира на стена или на стълб
  • Индикаторни светлини за изходното напрежение и състоянието на батерията
  • Регулируема скорост на импулса за подобряване съхранението на батерията
  • Дневен / нощен сензор за гъвкав контрол върху животните и съхранение на енергията
  • Технология на цикличната вълна за по-чист и по-мощен импулс по оградата
  • Дава надеждно захранване чак до края на оградата
  • Чувствителна на напрежение технология, гарантираща, че напрежението ще се запазва високо
  • Подходящо за контрол на всякакъв тип добитък
  • Поддържа високо напрежение и при висока затревеност

   

  Захранващо устройство Speedrite Униджайзер 1000 е подходящо за контрол на всякакъв тип добитък.


  • Продукт №: Униджайзер 1000
  • Производител: Speedrite
  • Гаранция: месеца

  310.00 лв.------ 294.50лв.