Телефон 0879 20 20 12 / 0879 20 20 13
Всички марки...

Найден Киров - Цени - Продажби

Найден Киров АД е водещ български производител на електротехнически аксесоари на ниско напрежение за домакинствата и малките предприятия. Водещи от идеята да предоставят първа качеството на продуктите, които напълно съответстват с изискванията на клиентите, Найден Киров АД въведе система за управление на качеството ISO 9001 : 2000. Сериозна част от изделията са сертифицирани и от международни органи по стандартизация, като например: VDE, OVE, SII и БДС.

Виж още

Няма намерени резултати

Започнала своята дейност през 1997г. Найден Киров е произвежда над 250 продукта в сферата на нисковолтовите аксесоари за домашна употреба, които се разпространяват освен на пазара в България, а и на пазарите в Европа, Азия и Африка. С над 350 служителя фирма Найден Киров непрекъснато осъвършенства и подобрява своите продукти. Така тя се стреми да отговори на непрекъснато повишаващите се изисквания от страна на нейните клиенти. Фирмата използва в своята производствена база само най-добрите материали за своята продукция. Така тя гарантира на крайните потребители едни качествени и здрави продукти.