Телефон 0879 20 20 12 / 0879 20 20 13
Всички марки...

Kabe Farben - Цени - Продажби

 • x	quicklist-img
  Латексова боя с матово покритие - Optilatex

  Латексова боя с матово покритие - Optilatex е предназначена за представителни помещения, за които се изисква дълбоко матово покритие.

  Минерални основи като циментова мазилка, циментово-варова и гипсова мазилка, гипсокартонени плоскости), както и върху основи с покрития на базата пластмаси.

  Подготовка на основата: Повърхността трябва да бъде здрава, обезмаслена, чиста и суха, както и да няма петна и обезцветяване. Всички разслоявания, олющвания, както и боите на базата на лепило и варовик трябва да се отстранят. Липсващите участъци трябва да се запълнят съгласно правилата за стро-ителството. Абсорбиращите и отделящите прах основи да се покрият с препарат BUDOGRUNT WG, гипсовите основи и гипсокартонените плоскости да се покрият с грунд AQUALIT.

  Нанасяне:При първото боядисване може да се добави 10% до 20% питейна вода от обема на продукта, а при второто боядисване – максимално 10%. Да се нанася с помощта на четка, бояджийски валяк (препоръчва се овче руно с дължина на косъма 18 mm) или чрез пръскане по метода airless на два слоя с интервал между тях минимум 4 часа. Температура на въздуха и основата от +5 до +25°С и относителна влажност на въздуха под 80%.
  Върху отделните повърхности да се нанася боя само от една и съща производствена партида и в един работен цикъл.
  Кат. A/a Максималното допустимо съдържание на летливи органични съединения е 30g/l.

  Разход: около 9,0 m2/l при нанасяне на един слой върху гладка повърхност. Действителният разход зависи от вида на основата и начина на боядисване.

  Покривност – клас 2. Устойчивост на мокро търкане – категория 2.
  За постигане на търсения ефект са достатъчни два слоя с общ разход 0,22 л./м2.

  Изсъхване: около 3 часа (при температура +20°C и относителна влажност на въздуха 55%).

  Всички жилищни и обществени помещения, които не са изложени на въздействието на повишена влажност, но се изисква висока устойчивост на миене (II клас съгласно PN-EN 13300:2002).

  Латексова боя с матово покритие - Optilatex използва специално свързващо вещество и липсата на омекотители и разтворители продуктът е максимално екологосъобразен и безопасен за хората и околната среда.


  • Производител: Kabe Farben
  • Гаранция: месеца

  От 28.60лв. до 83.60лв.
 • x	quicklist-img
  Запълващ грунд за проблеми стени - Aqualit

  Запълващ грунд за проблеми стени - Aqualit e предзназначен за грундиране на всички видове строителни повърхности на закрито под дисперсионни бои. Особено препоръчително за използване върху "трудни" стени с различна абсорбция и цвят. За грундиране на минерални повърхности като циментова мазилка, циментово-варова и гипсова мазилка, гипсокартонени плоскости.

  Грунда може да бъде оцветен, което позволява постигането на търсения краен ефект с една ръка латекс / при избор на завършващия цвят от светлите тонове/.

  Забележка: Препаратът не бива да се използва за грундиране на повърхности с ниска абсорбираща способност като бои и мазилки на базата на полимери.

  Подготовка на основата: Повърхността трябва да бъде здрава, обезмаслена, чиста и суха, както и да няма петна и обезцветяване. Всички разслоявания, олющвания, както и боите на базата на лепило и варовик трябва да се отстранят. Липсващите участъци трябва да се запълнят съгласно правилата за строителството.


  Нанасяне: Продукт, готов за използване - да не се разрежда. При грундиране на нови минерални основи трябва да се изчака около 2 седмици преди нанасяне на препарата. Да се нанася с помощта на четка или валяк за боядисване. Температура на въздуха и основата от +5°C до+25°C, относителна влажност на въздуха под 80%.

  Категория A, продуктът съдържа ЛОС /летливи органични съединения/ под 30g/l.

  Разход: ок. 50 m2/10 л. при нанасяне на един слой върху гладка повърхност. Действителният разход зависи от вида на основата и начина на боядисване. Изсъхване: ок. 3 часа (при температура +20°C и относителна влажност на въздуха 55%).


  • Производител: Kabe Farben
  • Гаранция: месеца

  39.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Латексова боя за жилищни помещения и офиси - Prolatex

  Латексова боя за жилищни помещения и офиси - Prolatex е предназначена за обществени сгради като болници, училища, медицински сгради, административни сгради, басейни. Всички типични помещения, изискващи висока устойчивост на миене и търкане като кухни, бани, коридори и помещения с висок интензитет на движение на хора като комуникационни пътеки, стълбища.

  Минерални основи като циментова мазилка, циментово-варова и гипсова мазилка, гипсокартонени плоскости, както и върху основи, покрити с тапети от стъклено влакно или с пластмасови покрития.

  Подготовка на основата: Повърхността трябва да бъде носеща, обезмаслена, чиста и суха, както и да няма петна и обезцветяване. Всички разслоявания, олющвания, както и боите на базата на лепило и варовик трябва да се отстранят. Липсващите участъци трябва да се запълнят съгласно правилата за строителството. 

  Абсорбиращите и отделящите прах основи да се покрият с препарат BUDOGRUNT WG, гипсовите основи и гипсокартонените плоскости да се покрият с грунд AQUALIT.

  Нанасяне: Пресни циментови и циментово-варови мазилки - боядисването да се извърши след 3-4 седмици, а при гипсови мазилки – след 2 седмици. При първото боядисване може да се добави 10% питейна вода от обема на продукта, а при второто боядисване – максимално 5%. Да се нанася с помощта на четка, бояджийски валяк (препоръчва се овче руно с дължина на косъма 18 mm) или чрез пръскане по метода airless на два слоя с интервал между тях минимум 4 часа.

  Температура на въздуха и основата от +5 до +25°С и относителна влажност на въздуха под 80%.

  Върху отделните повърхности да се нанася боя само от една и съща производствена партида и в един работен цикъл.
  След завършване на боядисването трябва да измиете инструментите с вода.

  При нестандартни основи трябва да направите проба за боядисване.

  Категория A Продуктът не съдържа летливи органични съединения .

  Разход: около 9,0 m2/l при нанасяне на един слой върху гладка повърхност. Действителният разход зависи от вида на основата и начина на боядисване. За постигане на търсения ефект са достатъчни два слоя с общ разход 0,22 л./м2.

  Изсъхване: около 3 часа (при температура +20°C и относителна влажност на въздуха 55%).


  • Производител: Kabe Farben
  • Гаранция: месеца

  От 31.00лв. до 130.00лв.
 • x	quicklist-img
  Боя за баня и кухня - Aquatex

  Боя за баня и кухня - Aquatex е предназначена за "сухи" помещения: за първо боядисване на нови и високо абсорбиращи повърхности. За „мокри” помещения като кухни, бани и приземни помещения. Високата паропропускливост осигурява „дишане” на основата. Покривност – клас 2. Устойчивост на мокро търкане – категория 1 – най-висока.

  Подготовка на основата: Повърхността трябва да бъде здрава, обезмаслена, чиста и суха, както и да няма петна и обезцветяване. Всички разслоявания, олющвания, както и боите на базата на лепило и варовик трябва да се отстранят. Липсващите участъци трябва да се запълнят съгласно правилата за строителството. Не се изисква грундиране.
  Повърхности, чувствителни на въздействието на алкали като: дърво, метал, стъкло или клинкерови тухли трябва да се защитят от напръскване с боя.


  Нанасяне: При пресни циментови и циментово-варови мазилки боядисването да се извърши след 2 седмици, при гипсови мазилки – след една седмица. При първото боядисване може да се добави максимално 20-30% питейна вода от обема на продукта, а при второто боядисване – максимално 5-15%. Да се нанася с помощта на четка, бояджийски валяк (препоръчва се овче руно с дължина на косъма 18 mm) или чрез пръскане по метода airless на два слоя с интервал между тях минимум 3 часа.

  Температура на въздуха и основата от +5 до +25°С и относителна влажност на въздуха под 80%.

  Върху отделните повърхности да се нанася боя само от една и съща производствена партида и в един работен цикъл.
  След завършване на боядисването трябва да измиете инструментите с вода.
  При нестандартни основи трябва да направите проба за боядисване.
  Продуктът съдържа летливи органични съединения под 30g/l.
  Разход: около. 9,0 m2/л. при нанасяне на един слой върху гладка повърхност. Действителният разход зависи от вида на основата и начина на боядисване.
  За постигане на търсения ефект са достатъчни два слоя с общ разход 0,22 л./м2.

  Изсъхване: около 3 часа (при температура +20°C и относителна влажност на въздуха 55%). Пълно изсъхване на слоя боя – след около 24 часа.


  • Производител: Kabe Farben
  • Гаранция: месеца

  50.60 лв.
 • x	quicklist-img
  Универсален грунд за използване на закрито - Budogrunt WG

  Универсален грунд за използване на закрито - Budogrunt WG е предназначен за грундиране на всички типични абсорбиращи строителни повърхности под дисперсионни бои, мозаечни мазилки, керамични плочки, подови покрития и подови плочки. За грундиране на минерални повърхности като бетон, газобетон, циментова замазка, анхидритни замазки, циментова мазилка, циментово-варова и гипсова мазилка, гипсокартонени плоскости.

  Забележка: Препаратът не бива да се използва за грундиране на повърхности с ниска способност за овлажняване като: бои и мазилки на базата на пластмаси.

  Подготовка на основата: Повърхността трябва да бъде носеща, обезмаслена, чиста и суха, както и да няма петна и обезцветяване. Всички разслоявания, олющвания, както и боите на базата на лепило и варовик трябва да се отстранят. Липсващите участъци трябва да се запълнят съгласно правилата за строителството. Основи, върху които има мухъл и плесен, трябва допълнително да се измият обилно с препарат ALGIZID. Силно замърсените места, например петна от никотин, сажди или петна от течове, трябва да се боядисат с изолираща боя MILAMAT.

  Нанасяне:Продукт, готов за използване - да не се разрежда. Да се нанася с помощта на четка, валяк за боядисване или чрез напръскване по метода „мокро върху мокро” (1-2 слоя). Нанесеният препарат трябва напълно да проникне в основата. Температура на въздуха и основата от +5°C до +25°C, относителна влажност на въздуха под 80%. Категория A/a Максималното допустимо съдържание на ЛОС е 30g/l. Продуктът съдържа ЛОС под 30g/l.

  Разход: ок. 5,0 m2/l при нанасяне на един слой върху гладка повърхност. Действителният разход зависи от вида на основата и начина на боядисване. Изсъхване: ок. 3 часа (при температура +20°C и относителна влажност на въздуха 55%).


  • Производител: Kabe Farben
  • Гаранция: месеца

  36.50 лв.