Телефон 0879 20 20 12 / 0879 20 20 13
Всички марки...

Elbi - Цени - Продажби

 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 1500 л, 1225 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 1500 л, 1225 мм CHO - 1500 е тип "хоризонтален цилиндър" и разполага с два 1 1/2 цола щуцери, разположени отгоре и отдолу. Щуцерът за източване е 3/4 цола, а разстоянието му от дъното на резервоара е 50 мм.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 1500 л
  • Тип "Хоризонтален цилиндър"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PPH
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 1255 мм
  • Габаритна дължина: 1630 мм
  • Разстояние на долния щуцер от дъното на резервоара: 50 мм
  • Разстояние на щуцера за източване от дъното на резервоара: 50 мм
  • Диаметър на резервоара: 1155 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на горния щуцер от дъното на резервоара: 1095 мм
  • Разстояние на oтвора без резба от дъното на резервоара: 1095 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 160 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 160 мм
  • Диаметър на люка: 400 мм
  • Тегло: 45 кг
  • Обемно тегло: 396 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с обемно тегло от цели 396 кг и 160 мм междуосево разстояние, както между горните, така и между долните щуцери.


  • Продукт №: A580067
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  750.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 3000 л

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 3000 л CV 3000 е с щуцери, които са от полипропилен PP и уплътнители от гума EPDM. Резервоарът е с габаритна височина от 2050 мм, като диаметърът на люка е 400 мм. Теглото на целия контейнер е 70.5 кг, като обемното тегло е 738 кг.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 3000 л
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полипропилен PP
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PP
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 2050 мм
  • Диаметър на резервоара: 1470 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на долния щуцер от дъното на резервоара: 50 мм
  • Разстояние на щуцера за източване от дъното на резервоара: 40 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 400 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 120 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 100 мм
  • Тегло: 70.5 кг
  • Обемно тегло: 738 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с междуосево разстояние между горните щуцери от 120 мм и между долните щуцери - 100 мм.


  • Продукт №: A510074
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  1200.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 1500 л

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 1500 л CV 1500 е с диаметър на люка от 300 мм и размер на отвора без резба, който е разположен отгоре, от 28 мм диаметър. Междуосевото разстояние между долните щуцери е 100 мм, а между горните - 120 мм.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 1500 л
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полипропилен PP
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PP
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 1920 мм
  • Диаметър на резервоара: 1060 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на долния щуцер от дъното на резервоара: 50 мм
  • Разстояние на щуцера за източване от дъното на резервоара: 40 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 120 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 100 мм
  • Тегло: 43 кг
  • Обемно тегло: 355 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с полиетиленово (LLDPE) тяло и полипропиленов (PP) капак.


  • Продукт №: A510067
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  750.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 500 л, 800 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 500 л, 800 мм CHO - 500 притежва щуцери, които са изработени от полипропилен PPH, а теглото е от цели 25 кг. Резервоарът е с диаметър от 720 мм, а щуцерите, които са отгоре и отдолу са от по 1 цол.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 500 л
  • Тип "Хоризонтален цилиндър"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PPH
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 800 мм
  • Габаритна дължина: 1500 мм
  • Диаметър на резервоара: 720 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 цол
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 цол
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Тегло: 25 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с габаритна дължина от цели 1500 мм, а размерът на щуцера за източване (разположен отдолу) е 3/4 цола.


  • Продукт №: A580055
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  460.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 3000 л, 1875 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 3000 л, 1875 мм CU 3000 е с габаритна дължина от 1920 мм и диаметър на люка 570 / 500 мм. Теглото на резервоарът (без никакви течности или хранителни продукти в него) е цели 133 кг. Тялото и капака са изработени от полиетилен LLDPE.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 3000 л
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Габаритна височина (включително капака): 1875 мм
  • Габаритна дължина: 1920 мм
  • Габаритна ширина: 670 мм
  • Височина на цилиндричната част (без люка): 1585 мм
  • Диаметър на резервоара (и габаритна широчина): 1585 мм
  • Диаметър на люка: 570 / 500 мм
  • Тегло: 133 кг
  • Обемно тегло: 953 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi се вкопава в земята, складирайки до 3000 литра вода или обемно тегло от 953 кг.


  • Продукт №: 1720551
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  1900.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 750 л, 900 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 750 л, 900 мм CHO - 750 е с габаритна дължина от 1580 мм, а щуцерът за източване е с размер 3/4 цола. Теглото на резервоарът е 28 кг, а габаритната височина е 900 мм. Щуцерите са направени от полипропилен PPH.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 750 л
  • Тип "Хоризонтален цилиндър"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PPH
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 900 мм
  • Габаритна дължина: 1580 мм
  • Диаметър на резервоара: 820 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Тегло: 28 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с формата на хоризонтален цилиндър и вместимост на целия резервоар от 750 литра.


  • Продукт №: A580059
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  510.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 1000 л

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 1000 л CV 1000 е с диаметър на резервоара от 800 мм. Междуосевото разстояние между горните щуцери е 120 мм, а между долните е 100 мм. Разстоянието на oтвора без резба от дъното на резервоара е 2051 мм.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 1000 л
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полипропилен PP
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PP
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 2130 мм
  • Диаметър на резервоара: 800 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на долния щуцер от дъното на резервоара: 50 мм
  • Разстояние на щуцера за източване от дъното на резервоара: 40 мм
  • Разстояние на горния щуцер от дъното на резервоара: 2061 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Разстояние на oтвора без резба от дъното на резервоара: 2051 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 120 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 100 мм
  • Тегло: 32.5 кг
  • Обемно тегло: 227 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с габаритна височина от 2130 мм и размер на щуцера за източване (който е отдолу) от 3/4 цола.


  • Продукт №: A510062
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  580.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 1000 л, 995 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 1000 л, 995 мм CHO - 1000 е с отвор без резба, който е разположен отгоре и е с размер от 28 мм. Щуцерите отгоре и отдолу са по 1 1/4 цола, а щуцерът за източване е от 3/4 цола.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 1000 л
  • Тип "Хоризонтален цилиндър"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PPH
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 995 мм
  • Габаритна дължина: 1720 мм
  • Диаметър на резервоара: 915 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Тегло: 34 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi притежава уплътнители, които са изработени от гума EPDM, а тялото и капака са от полиетилен LLDPE.


  • Продукт №: A580062
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  590.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 1000 л, 1420 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 1000 л, 1420 мм CP - 1000 е с обем от 1000 литра и тяло, заедно с капака изработени от полиетилен LLDPE. Контейнерът разполага с люк с диаметър от 300 мм и габаритна височина от 1420 мм - габаритната дължина е 1400 мм, а габаритната ширина е 670 мм.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 1000 л
  • Тип "Паралелепипед"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PP
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 1420 мм
  • Габаритна дължина: 1400 мм
  • Габаритна ширина: 670 мм
  • Размер на щуцера за изпразване (разположен на тясната страна отдолу): 1 цол
  • Размер на щуцера за пълнене (разположен от тясната страна отгоре): 1 цол
  • Размер на щуцера за източване (разположен на тясната страна отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на щуцера за изпразване от дъното на резервоара: 70 мм
  • Разстояние на щуцера за пълнене от дъното на резервоара: 1275 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен от тясната страна отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 85 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 85 мм
  • Тегло: 41 кг
  • Обемно тегло: 222 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е паралелепипеден контейнер, с 70 мм разстояние на щуцера за изпразване, като се почне от дъното на резервоара.


  • Продукт №: 1720442
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  743.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 13000 л (без щуцери)

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 13000 л CV 13000 (без щуцери) е с обем от цели 13000 литра (или обемно тегло от 2997 кг). Диаметърът на люка е 400 мм. Уплътнителите са от гума EPDM, капака от полипропилен PP, а тялото - от полиетилен LLDPE.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 13000 л
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полипропилен PP
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Диаметър на резервоара: 3400 мм
  • Габаритна височина (включително капака): 2300 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 600 мм
  • Тегло: 201.5 кг
  • Обемно тегло: 2997 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi разполага с габаритна височина от 3400 мм и размер на отвора без резба (разположен отгоре) от 28 мм.


  • Продукт №: A510095
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  4690.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 800 л, 1320 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 800 л, 1320 мм CP - 800 е чудесен уред за складиране на питейна вода с форма на паралелепипед, което позволява превозването му в легнало положение, без възможност за преобръщане. Габаритната височина е 1320 мм, а обемът му е 800 л.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 800 л
  • Тип "Паралелепипед"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PP
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 1320 мм
  • Габаритна дължина: 1290 мм
  • Габаритна ширина: 670 мм
  • Размер на щуцера за изпразване (разположен на тясната страна отдолу): 1 цол
  • Размер на щуцера за пълнене (разположен от тясната страна отгоре): 1 цол
  • Размер на щуцера за източване (разположен на тясната страна отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на щуцера за изпразване от дъното на резервоара: 65 мм
  • Разстояние на щуцера за пълнене от дъното на резервоара: 1175 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен от тясната страна отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 85 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 85 мм
  • Тегло: 36 кг
  • Обемно тегло: 190 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с щуцер за източване от 3/4 цола и междуосево разстояние на горните щуцери от 85 мм.


  • Продукт №: 1720439
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  696.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 300 л, 705 мм

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 300 л, 705 мм CHO - 300 притежава вместимост от 300 л и 110 мм междуосево разстояние между долните и горните щуцери. Диаметърът на люка на контейнера е от 200 мм, а щуцерите, разположени отгоре и отдолу са от по 1 цол.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 300 л
  • Тип "Хоризонтален цилиндър"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полиетилен LLDPE
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PPH
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 705 мм
  • Габаритна дължина: 1100 мм
  • Диаметър на резервоара: 625 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 цол
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 цол
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на долния щуцер от дъното на резервоара: 40 мм
  • Разстояние на щуцера за източване от дъното на резервоара: 40 мм
  • Разстояние на горния щуцер от дъното на резервоара: 565 мм
  • Разстояние на oтвора без резба от дъното на резервоара: 565 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Диаметър на люка: 200 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 110 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 110 мм
  • Тегло: 15 кг
  • Обемно тегло: 82 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с диаметър на резервоара от 625 мм и щуцери, които са от полипропилен PPH.


  • Продукт №: A580051
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  360.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 750 л, 1050 м

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 300 л, 1050 м CHL - 750 притежава вместимост на целия резервоар от 750 мм. Дължината на контейнерът е 1080 мм, а височината съответно - 1050 мм. Щуцерите за източване и пълнене са от по 1 1/4 цола.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 750 л
  • Тип "Хоризонтален цилиндър"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Височина: 1050 мм
  • Дължина: 1080 мм
  • Диаметър (общ): 1000 мм
  • Капак (диаметър): 300 мм
  • Размер на щуцера за изпразване (разположен на тясната страна отдолу): 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера за пълнене (разположен от тясната страна отгоре): 1 1/4 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен на тясната страна отдолу): 3/4 цола
  • Размер на отвора без резба (разположен от тясната страна отгоре): 28 мм

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с размер на щуцера за източване, който е разположен на тясната страна отдолу от 3/4 цола и диаметър на капака от 300 мм.


  • Продукт №: A610059
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  390.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 500 л

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 500 л CV 500 е с размер на щуцер разположен отдолу и отгоре от 1 цол. Размерът на щуцера за източване, който е разположен отдолу пък е 3/4 цола, а габаритната височина заедно с капака е 1410 мм.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 500 л
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Материал на капака: Полипропилен PP
  • Материал на тръбните връзки (щуцери): Полипропилен PP
  • Материал на уплътнителите: Гума ЕPDM
  • Габаритна височина (включително капака): 1410 мм
  • Диаметър на резервоара: 700 мм
  • Размер на щуцера разположен отдолу: 1 цол
  • Размер на щуцера разположен отгоре: 1 цол
  • Размер на щуцера за източване (разположен отдолу): 3/4 цола
  • Разстояние на долния щуцер от дъното на резервоара: 50 мм
  • Разстояние на щуцера за източване от дъното на резервоара: 40 мм
  • Разстояние на горния щуцер от дъното на резервоара: 1346 мм
  • Размер на отвора без резба (разположен отгоре): 28 мм
  • Разстояние на oтвора без резба от дъното на резервоара: 1336 мм
  • Диаметър на люка: 300 мм
  • Междуосево разстояние между горните щуцери: 120 мм
  • Междуосево разстояние между долните щуцери: 100 мм
  • Тегло: 20.5 кг
  • Обемно тегло: 115 кг

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е с обемно тегло от 115 кг и капак, чийто материал е полипропилен PP.


  • Продукт №: A510055
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  350.00 лв.
 • x	quicklist-img
  Полиетиленов резервоар за питейна вода Elbi 1500 л, 1305 м

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi 1500 л, 1305 м CHL - 1500 е с височина от 1305 мм и дължина от 1350 мм. Контейнерът е с капак, който е с диаметър от 400 мм и щуцери от по 1 1/2 цола, който са позиционирани отгоре и отдолу.

   

  Технически характеристики:

   

  • Обем: 1500 л
  • Тип "Хоризонтален цилиндър"
  • Материал на тялото: Полиетилен LLDPE
  • Височина: 1305 мм
  • Дължина: 1350 мм
  • Диаметър (общ): 1250 мм
  • Капак (диаметър): 400 мм
  • Размер на щуцера за изпразване (разположен на тясната страна отдолу): 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера за пълнене (разположен от тясната страна отгоре): 1 1/2 цола
  • Размер на щуцера за източване (разположен на тясната страна отдолу): 3/4 цола
  • Размер на отвора без резба (разположен от тясната страна отгоре): 28 мм

   

  Полиетиленовият резервоар за питейна вода Elbi е чудесен за складиране на питейна вода с диаметър на целият резервоар от 1250 мм.


  • Продукт №: A610067
  • Производител: Elbi
  • Гаранция: месеца

  741.00 лв.