Телефон 0879 20 20 12 / 0879 20 20 13
Всички марки...

Azud - Цени - Продажби

Azud е фирма произвеждаща различни решения за филтрация, оптимизация на използването на водата, както и повишаването на нейните качества. Всички продукти на Azud са ориентирани към различни пазарни ниши, както към бита, така и към производствените нужди.

Виж още

Няма намерени резултати

Azud е конгломерат от над 20 фирми, всяка от които с различно направление, но всички те се занимават с проблеми и намиране на различни решения свързани с водата. Те е един ресурс, който е ценен и с голямо значение за всеки. За това Azud насочва своите усилия в производсто на системи за пречистване на водата, както и на нейната повторна употреба след като е преминала през определени процеси. Azud e  международна фирма и глобален проект. Стратегията на нейното развитие се гради около културата на водата.