Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MEGAHOME.BG

 

 

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание:

 

  • Закона за електронната търговия /ЗЕТ/,
  • Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/,
  • Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/,
  • Търговския закон /ТЗ/,
  • Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

 

     

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Същите са общодостъпни чрез сайта www.megahome.bg  и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги „МЕГАХОУМ БГ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Позитано” № 3, ет. 1, ап. 1, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК BG205597462, представлявано от Михаил Димитров Маринов - Управител, с адрес на упражняване на дейността: гр.София, ул. „Ловен Парк“ № 2, национален телефон: 0879/20-20-12, e-mail: sales@megahome.bg, наричано по-долу за краткост „МЕГАХОУМ” от една страна и от друга страна - Получателят (-ите) на услуги, наричан/и „Потребител(-и)”, които услуги се предоставят чрез домейн: www.megahome.bg, наричан по-долу за краткост „сайт”.

При приемане на настоящите общи условия, Вие сключвате сделка в хипотезата на чл. 16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ за дистанционна покупко-продажба и доставка под общи условия. Настоящите общи условия следва да се приемат и за уведомление по чл. 47 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП).

  

ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. С настоящите Общи условия МЕГАХОУМ уведомява Потребителите си, че е търговско дружество, което е aдминистратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

2. Сайтът www.megahome.bg събира и обработва лични данни, свързани само с договора за дистанционна покупко-продажба и доставянето на поръчаните стоки. МЕГАХОУМ гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват в изрично криптирана база данни без външен достъп.

3. МЕГАХОУМ не разкрива на трети лица лични данни за своите Потребители, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и МЕГАХОУМ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона. Използването на личните данни в този случай се извършва съгласно българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от МЕГАХОУМ за целите на изпълнение на договора за дистанционна покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.

5. Потребителят се съгласява електронният му адрес да бъде предоставен на доставчиците на пощенски услуги за целите на проследяването на пратки. Те използват тези данни, за да  предоставят възможност за проследяване изпълнението на поръчка и за да информират за текущото местонахождение на поръчана стока, както и за времето за доставка. В този случай се прилагат правилата за съадминистриране на лични данни.

6. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от МЕГАХОУМ на трети лица - кредитори, когато това е във връзка с избран начин на плащане "Вземи на изплащане”. В този случай се прилагат правилата за съадминистриране на лични данни.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

7. Съдържанието на сайта www.megahome.bg, което дава информация за основните характеристики на стоките, е предоставено от трети лица и дали те го използват на правно основание или не, е извън компетенцията на МЕГАХОУМ, като МЕГАХОУМ не носи отговорност за:

- непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към естеството и функционалността на стоката;

- различие на видеоклиповете към продуктите, като някои от видеата не отговарят на конкретния продукт, а са примерни/ориантировъчни;

- различие в цветовете на снимките на продуктите и предлагания продукт, поради липса на снимки  за цялата цветова гама или дължащи се на различните видове екрани и техните настройки;

- нарушени права на интелектуална собственост – авторски права, търговски марки, право върху дизайн на опаковки или патенти.

 

ПОРЪЧКИ

 

8. Сайтът www.megahome.bg предлага богата гама от стоки за строителство, ремонт, обзавеждане и декорация като машини и инструменти, резервни части, бои и лепила, мебели и много други. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

9.  Всички стоки, предлагани на сайта на МЕГАХОУМ, могат да бъдат поръчани и без да се прави регистрация в сайта, тъй като сте приели настоящите общи условия и сте сключили сделка в хипотезата на чл. 16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ за дистанционна покупко-продажба и доставка под общи условия.

10.  За да направите поръчка през сайта на МЕГАХОУМ, следвайте следните стъпки:

10.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката;

10.2.  За да добавите стока към своята поръчка /количка за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в количката”, находящ се от дясно на всяка стока на десктоп версия и под цената на стоката на мобилна версия. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка за пазаруване/;

10.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон с изображение на Вашата количка за пазаруване. В него е изписан броят на добавените в количката стоки и общата стойност на поръчката до момента. От там можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките по всяко време преди изпращане на поръчката, като можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид;

10.4.  За да изпратите поръчката, е необходимо да направите следните стъпки:

10.4.1.Натиснете бутона с изображение на Вашата количка за пазаруване. Ще видите текущия списък със стоки,  налични в количката за пазаруване – наименование, количество, единична, обща цена, както и бутоните за доставка;

10.4.2. Изберете начин на доставка от следните възможности: „Доставка до адрес” или „Доставка до офис на Еконт”. След като направите Вашия избор за начина на доставка, ще се появи поле, в което да попълните необходимата информация за обработка и доставка на Вашата поръчка. Моля, попълнете данните си коректно - име, адрес, телефон за връзка, e-mail;

10.4.3. Преди да изпратите своята поръчка е необходимо да се запознаете и приемете нашите Общи условия;

10.4.4. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Изпрати поръчката”;

10.4.5. В случай че избраните от Вас стоки са на обща стойност над 150 /сто и петдесет/ лева, ще се появи бутон „Вземи на изплащане”, като в бутона ще се изпише предложение за броя на месечните вноски и стойността на всяка месечна вноска. С натискане на бутона „Вземи на изплащане” Вие ще влезете в интегрирана платформа на кредитна институция в сайта  www.megahome.bg, през която да кандидатствате за закупуване стоки на изплащане. Личните данни, които ще предоставите през интегрираната платформа на кредитната институция, не се съхраняват и администрират от МЕГАХОУМ, а от кредитната институция.

11. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "МЕГАХОУМ БГ" ЕООД,  касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Изпрати поръчката", Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Количката за пазаруване”. Това действие има правнообвързваща сила на приемане на офертата независимо от това, че поръчката е направена чрез продавач-консултант на МЕГАХОУМ по телефона, собственоръчно от Потребителя или чрез предоставяне на данни за поръчка по e-mail или други канали за комуникация от Потребителя.

12. На посочения от Вас e-mail ще получите информация за:

12.1. Съдържанието на Вашата поръчка, на каква стойност е тя, както и попълнената от Вас необходима информация за обработка и доставка на Вашата поръчка. След получаване на това електронно писмо, Вие ще може да проверите и поправите всяка част от съдържанието на Вашата поръчка;

12.2. Информация за етапа на обработка на Вашата поръчка.

13. Стоките, съдържащи се на сайта, е възможно да не са налични в момента на получаване на Вашата поръчка от МЕГАХОУМ, поради забавяне актуализацията на наличности или други причини. В този случай ще получите електронно писмо и телефонно обаждане от продавач-консултант, с което да Ви информираме за промяна в статуса на Вашата поръчка.

14. МЕГАХОУМ си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана в сайта, в това число информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

 

ЦЕНИ  НА СТОКИТЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

15. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на куриерските (транспортните разходи), свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките.

16. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

17.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

17.1. С пощенски паричен превод на куриер на Еконт само за поръчки до 500 /петстотин/ лева;

17.2. По банков път без ограничения за стойността на поръчката;

17.3. На изплащане с TBIBank за поръчки над 150 /сто и петдесет/ лева;

17.4. Предстои да бъде активирана услугата плащане с банкова карта.

18. При избран начин на плащане „пощенски паричен превод”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка. Разходите за доставка на стоката се заплащат от Потребителя на куриерската фирма отделно.

19. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока в банковата сметка на МЕГАХОУМ, съгласно потвърдената поръчка по проформа фактура. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й и/или номера на проформа фактурата. 

20. При начин на плащане с банков превод на територията на България, поръчаните стоки се изпращат СЛЕД като сумата е постъпила по банковата сметка на МЕГАХОУМ. Срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в нашата банкова сметка.

21. При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на Потребителя.

                                                 

ДОСТАВКА

 

22. Стоките, поръчани от www.megahome.bg, се доставят само на територията на Република България чрез куриерска фирма Еконт в срок до 2 /два/ работни дни. В случай че куриерска фирма Еконт не извършва ежедневно доставка до Вашето населено място, срокът за доставка може да бъде и по-дълъг в зависимост от графика на куриера.

22.1. В случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка от посочения по-горе, срокът за доставка е по договаряне.

22.2. МЕГАХОУМ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 /седем/ дни без да информира предварително Потребител и да удължава сроковете над 7 /седем/ дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

22.3. Организацията на доставките на стоки се извършва само от МЕГАХОУМ.

22.4. В случай че е поръчана повече от един вид стока, е възможно да бъде получена повече от една доставка.

23. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който МЕГАХОУМ изпрати на Потребителя електронно писмо със статус на поръчката „изпратена”, както и електронно съобщение с известие за доставяне.

24.  МЕГАХОУМ не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната фирма, която доставя стоката, и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, неправилно лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от МЕГАХОУМ, форсмажорни обстоятелства при непреодолима сила.

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

25.  Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката и нейното приемане от адресата, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, които са причинени от транспортирането на стоката, Потребителят и/или упълномощеното от него лице следва да подпише протокол за щети незабавно в присъствието на куриера/транспортната фирма, както и да уведоми МЕГАХОУМ на тел: 0876/26-21-22.

26.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци, които са причинени от транспортирането на стоката, са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на стоката и МЕГАХОУМ не бъде незабавно уведомен на тел: 0876/26-21-22, Потребителят губи правото си на претенции за привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажба.

27.  Потребителят има право да отложи приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера с пощенски паричен превод, не съответства на дължимата сума по поръчката. В този случай Потребителят следва да се свърже незабавно с МЕГАХОУМ на тел: 0876/26-21-22 за отстраняване на несъответствието.

28.  При предаване на стоките в хипотезата доставка с пощенски паричен превод на адрес, Потребителят или посочено/упълномощено от него лице е длъжен да подпише придружаващите я документи (товарителница или протокол за приемане).

29.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

30. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и телефон и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, МЕГАХОУМ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

31. Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (дистанционния договор за покупко-продажба на стока) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на стоката, като упражни правото си на отказ.

31.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми МЕГАХОУМ за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, който може да се достъпи през раздел „връщане на стока” на сайта www.megahome.bg, най-отдолу на всяка страница. След като го отворите, попълните и натиснете бутон „ИЗПРАТИ”, Вашият ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ще получи входящ номер в МЕГАХОУМ. Това ще удостовери в достатъчна степен изпращането преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 50, ал. 1 от ЗЗП.

31.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

32. След получаване на Вашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА с входящ номер ще получите електронно писмо и с Вас ще се свърже служител на МЕГАХОУМ.

32.1. При упражняване правото на отказ от стоката Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на МЕГАХОУМ. Стоката се връща на адреса на МЕГАХОУМ при всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на  МЕГАХОУМ преди изтичането на 14-дневния срок.

32.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Стоките се приемат от МЕГАХОУМ, донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката за връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

32.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от МЕГАХОУМ стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

32.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани (гладени, прани, мити, ремонтирани) и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (фактура и гаранционна карта). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. МЕГАХОУМ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

32.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху МЕГАХОУМ с получаването на стоката от МЕГАХОУМ, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол или товарителницата за получаване.

33. Възстановяване на заплатените суми:

33.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, МЕГАХОУМ възстановява всички суми, получени от Потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаването на стоката от МЕГАХОУМ, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол или товарителницата за получаване.

33.2. МЕГАХОУМ възстановява получените от Потребителя суми по банков път.

34. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на МЕГАХОУМ стоката в срок до 14 /четиринадесет/ дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за дистанционна покупко-продажба, респективно отказа си от стоката, и желае да задържи стоката, като МЕГАХОУМ се освобождава от задължението си да възстанови заплатената от Потребителя сума.

 

РЕКЛАМАЦИИ

 

35.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването за такова искане на МЕГАХОУМ чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, който може да се достъпи през раздел „връщане на стока” на сайта www.megahome.bg най-отдолу на всяка страница, и на тел. 0876/26-21-22. При попълване на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА при рекламация, важат правилата от т.31.1 и т.32 от Общите правила.

36. При несъответствие на доставената стока с договора за дистанционна покупко-продажба, Потребителят има право да предяви рекламация съгласно чл. 105 от ЗЗП в срок до две години от датата на закупуването им при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

37. При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за:

37.1. възстановяване на заплатената сума;

37.2. замяна на стоката с нова;

37.3. отбив от цената;

37.4. ремонт на стоката.

38.  В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

39.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, МЕГАХОУМ има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

40. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез сайта на МЕГАХОУМ на формата за въпроси и запитвания или на тел: 0879/20-20-12, а въпроси относно връщане на стока на тел.: 0876/26-21-22 в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък. 

41.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите.  МЕГАХОУМ не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.

 

 

 

Оплаквания / Разрешаване на спорове

Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. Европейската комисия е отговорна за създаването на платформата. Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове тук: https://ec.europa.eu/odr .

Жалба към Комисия за Защита на Потребителите можете да податете тук: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

Уведомяваме потребителите, че при възникнал спор, имате право да се обърнете към орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.  Относно предлаганите услуги и стоки от "Мегахоум БГ" ЕООД може да се обърнете към  Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник-сайт  www.kzp.bg;  Център за алтернативно решаване на спорове „НАИС“ към сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби. Адрес: гр. София, Столична община, Район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13 Б, ет.6. Интернет страница www.nais.bg.

X